HANSA-armaturer, produsert med tanke på kvalitet.

WELL – nyttig og praktisk veiledning for forbrukere

WELL-sertifisering av HANSA-produkter er en tydelig og gjennomsiktig indikasjon på aktivt ansvar. Water Efficiency Label fra European Valve Manufacturers Association tildeles produkter som er ansvarlige i sin bruk av vann og energi. Klassifiseringen A**** for strømningsrate og temperatur viser at våre sertifiserte armaturer overholder de høyeste krav.


  zur Übersicht
 3 / 3