Jo større, desto bedre

Bedre komfort
i XL-klassen


Stort er vakkert med XL-armaturene fra HANSA:
alle fire modeller som vises her har en ting til felles:
effektiv bruk av tilgjengelig plass. Den 20 mm høye
hoveddelen til armaturet sørger for tilstrekkelig plass - for eksempel til å
vaske hendene eller fylle beholdere.