VISJONÆRE ENKELTARMATURER

HANSA|EDITION

Gir form ikke bare til armaturer, men også til vann: HANSA|EDITION implementerer denne ideen ved å etterstrebe perfekt samspill mellom design og funksjon. Hvert designarmatur presenterer vannet på en unik måte, fascinerer og appellerer til alle sanser. Ekspressivt, takket være den kompromissløse designvokabularet og perfekte overganger i detalj og materiale: HANSA|EDITION er laget for de som ser på design som en holdning til livet og som setter pris på det spesielle i armaturens særpreg En individuelt utformet håndvask komplimenterer armaturen og legger vekt på de store inngangene.

zurück zu Baderomsarmaturer